Facebook Youtube TripAdvisor

Regulamin

DREZYNY ROWEROWE ™ - poradnik, regulamin

1. Bilet na przejazd można zarezerwować na drezynyrowerowe.pl lub zakupić 15 min. przed kursem
2. UWAGA WAŻNE!!! Podróżny zobowiązany jest stawić się na stacji 15 min. przed odjazdem w przeciwnym wypadku rezerwacja może zostać anulowana
3. Podróż odbywa się zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy pod opieką kierownika składu (tam i z powrotem) i trwa w zależności od wybranej trasy ok. 1-2 godz
4. Podróżni zobowiązani są do przestrzegania znaków i sygnałów wydawanych przez zawiadowcę stacji/ kierownika składu (stój, hamuj, dalej)
5. Wszystkie rzeczy podręczne muszą być przewożone w koszykach bagażowych. O zgubieniu rzeczy należy powiadomić obsługę.
    Obowiązuje kategoryczny zakaz samodzielnego poruszania się po torach. 
6. Dzieci muszą znajdować się pod opieką dorosłych
7. Podczas podróży obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych
8. Wszystkie osoby znajdujące się na drezynie muszą posiadać miejsca siedzące. Obowiązuje zakaz stania na drezynie
9. Hamulec powinien być obsługiwany przez osobę dorosłą. Osoba hamująca zobowiązana jest podnieść lewą rękę w celu zasygnalizowania tego manewru następnej drezynie.
10. Zmiany osób pedałujących następują podczas jazdy (bez zatrzymywania)
11. Drezyny jadą w odstępach ok. 15-20 m. (chyba, że inaczej zadecyduje kierownik składu)
12. OBOWIĄZUJE KATEGORYCZY ZAKAZ ROZPĘDZANIA POJAZDU A TAKŻE ZDERZANIA SIĘ DREZYNAMI. Konsekwencje zderzenia ponoszą osoby, które nie zachowały bezpiecznej odległości i wjechały w drezynę poprzedzającą
13. Wszelkie usterki techniczne zauważone przez podróżnych muszą być natychmiast zgłoszone do obsługi
14. Drezynami mogą podróżować zwierzęta
15. Zawiadowca stacji/kierownik pociągu może odmówić kontynuowania dalszej podróży pasażerowi nie przestrzegającemu regulaminu
16. Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian po ogłoszeniu rozkładu jazdy
17. Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe nie maja wpływu na zmianę pogody podczas kursu, mokre i pochlapane ubrania oraz spadek kondycji podróżnych :-)
18. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją tego regulaminu

Drezyna Rowerowa to platforma o wymiarach 2,2-1,75 m. Składa się z dwóch miejsc do pedałowania oraz dwóch miejsc na ławeczce.
Istnieje możliwość zabrania piątego pasażera, jeżeli jest to dziecko.

Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Firma deBies Janusz Demkowicz, Uherce Mineralne 137, 38-623 Uherce Mineralne  prowadząc komunikacje z Klientem za pośrednictwem platformy internetowej zamieszczonej pod adresem http://www.drezynyrowerowe.pl/pl/  zbiera dane osobowe od użytkowników.
 2. Administratorem pozyskanych w ten sposób danych osobowych jest firma deBies Janusz Demkowicz, Uherce Mineralne 137, 38-623 Uherce Mineralne.
 1.  Przetwarzanie danych osobowych zgodne jest z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób     fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o   ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.),  .
 2.  Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego     prawa.
 3.  Dane osobowe są przetwarzane przez firma deBies Janusz Demkowicz w celach:

 

 1. realizacji zamówień usług i produktów;
 2. marketingowych i reklamowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług (za odrębną wyraźna zgodą);
 3. udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego;
 4.  procesu rekrutacji – jeśli Użytkownik złoży ofertę zatrudnienia;

 

 1.  Ilość zbieranych danych osobowych jest ograniczona do niezbędnego minimum
   a ich przetwarzanie uzależnione jest  od zgody dobrowolnie wyrażonej przez użytkownika, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Udzielona przez użytkownika zgoda na         przetwarzanie danych osobowych zawiera możliwość przetwarzania danych w przyszłości,  jeśli nie zmieni się cel i zakres ich przetwarzania.
 2.  Użytkownik zachowuje również prawo dostępu do swoich danych i treści dotyczących jego oraz ich poprawiania, uaktualnienia, sprostowania, uzupełniania, lub żądania ich   usunięcia. Użytkownik może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych.
 3.  Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowego działania serwisu (procesu rezerwacji). Niepodanie wymaganych danych może z zablokować czynność, którą     te dane dotyczyły.

 

 

Informacje handlowe

 

 1. Firma deBies Janusz Demkowicz nie przesyła / wysyła niezamówionych informacji handlowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, 1579) informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny tzw. email.
 2. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować otrzymywania informacji handlowych przez złożenie  stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Wykorzystywanie plików cookies

 

 1.  Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2.  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika platformy i   przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych platformy.
 3.  Pliki cookies zazwyczaj zawierają następujące informacje:
 4. informacje o przeglądarce użytkownika,
 5. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie;
 6. odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.
 7. informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;

 

 1. Pliki cookies nie zawierają żadnych identyfikujących danych osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji pozyskanych od użytkowników
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika platformy pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator platformy
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 4. dostosowania zawartości stron internetowych platformy do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika platformy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 5.  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy platformy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6.  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w   urządzeniu  końcowym Użytkownika. Użytkownicy platformy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika platformy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator platformy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych platformy.

 

 

Google Analytics

 

 1.  Strona internetowa https://platforma.mobilelanguage.pl  może  korzystać z Google Analytics czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”).
 2. Google Analytics używa „plików cookies” w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google.
 3. Google będzie wykorzystywał informacje do celów oceny korzystania z witryny przez użytkowników, świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu, tworzenia raportów z ruchu na stronach dla operatorów witryn.
 4. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” odpowiednio konfigurując przeglądarkę. Google może również przekazywać wyżej wymienione informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 5. Korzystając z niniejszej strony internetowej, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i celach określonych powyżej.

 

Informacje końcowe

 1. Prywatność użytkowników odwiedzających naszą stronę jest dla nas bardzo ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności i za zgodą i wiedzą osób których dane dotyczą.
 2.  Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. Rozwój technologii oraz rozwój strony internetowej powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tej stronie.
 3. Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie, uwagi i pytania Państwa dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o ich kierowanie na adres wskazany na stronie internetowej
 4. Zastrzegamy  sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.